لیست قیمت تشک کنزا در سال 1400

تشک کنزا در سال 1399 افتتاح شد و با هدف تولید با کیفیت بالا و قیمت مناسب شروع به فعالیت کرد به دلیل شرایط خاص همه گیری نتوانست به صورت جدی به فعالیت بپردازد. حالا در سال 1400 این برند بار دیگر خود را برای حمله به بازار آماده کرده است. با دیدن لیست قیمت تشک کنزا و مقایسه آن با بقیه برندها علت استفاده از کلمه "حمله به بازار" مشخص می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید همواره می‌توانید با ما در تماس باشید.

لوگو تشک kenza

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

همینطور میتوانید برای راهنمایی بیشتر یا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بهتر و کامل تر راهنماییتون کنیم .

0912-953-1623مشتاقیم صدای شما رو بشنویم

از اینکه کمک کرده باشیم تا شما تشکی مناسب شرایط خودتون انتخاب کنید خوشحال میشویم:)

---------------------------------------

تشک کنزا | تشک یک نفره | 90*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک کنزا ایچی ICHI 90×200 1,735,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 3 سال
تشک کنزا نی NI 90×200 2,125,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 23 4 سال
تشک کنزا سان SAN 90×200 2,800,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 6 سال
تشک کنزا شی SHI 90×200 3,835,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
تشک کنزا روکو ROKU 90×200 4,490,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 8 سال
تشک کنزا نانا NANA 90×200 5,085,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 10 سال
تشک کنزا هادو HADO 90×200 2,285,000 تماس بگیرید اسفنجی (فوم) 21 3 سال
تشک کنزا ایریو IRYO 90×200 5,815,000 تماس بگیرید اسفنجی (ریباند) 30 8 سال
تشک کنزا هاچی HACHI 90×200 4,455,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 26 8 سال
تشک کنزا هایکو HYAKU 90×200 5,055,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 10 سال

---------------------------------------

تشک کنزا | تشک یک نفره | 100*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک کنزا ایچی ICHI 100×200 1,950,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 3 سال
تشک کنزا نی NI 100×200 2,340,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 23 4 سال
تشک کنزا سان SAN 100×200 3,100,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 6 سال
تشک کنزا شی SHI 100×200 4,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
تشک کنزا روکو ROKU 100×200 4,950,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 8 سال
تشک کنزا نانا NANA 100×200 5,700,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 10 سال
تشک کنزا هادو HADO 100×200 2,550,000 تماس بگیرید اسفنجی (فوم) 21 3 سال
تشک کنزا ایریو IRYO 100×200 6,400,000 تماس بگیرید اسفنجی (ریباند) 30 8 سال
تشک کنزا هاچی HACHI 100×200 4,950,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 26 8 سال
تشک کنزا هایکو HYAKU 100×200 5,650,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 10 سال

---------------------------------------

تشک کنزا | تشک یک‌ونیم نفره | 120*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک کنزا ایچی ICHI 120×200 2,305,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 3 سال
تشک کنزا نی NI 120×200 2,825,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 23 4 سال
تشک کنزا سان SAN 120×200 3,720,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 6 سال
تشک کنزا شی SHI 120×200 5,100,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
تشک کنزا روکو ROKU 120×200 5,840,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 8 سال
تشک کنزا نانا NANA 120×200 6,760,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 10 سال
تشک کنزا هادو HADO 120×200 3,040,000 تماس بگیرید اسفنجی (فوم) 21 3 سال
تشک کنزا ایریو IRYO 120×200 7,555,000 تماس بگیرید اسفنجی (ریباند) 30 8 سال
تشک کنزا هاچی HACHI 120×200 5,925,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 26 8 سال
تشک کنزا هایکو HYAKU 120×200 6,720,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 10 سال

---------------------------------------

تشک کنزا | تشک دو نفره | 140*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک کنزا ایچی ICHI 140×200 2,685,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 3 سال
تشک کنزا نی NI 140×200 3,295,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 23 4 سال
تشک کنزا سان SAN 140×200 4,335,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 6 سال
تشک کنزا شی SHI 140×200 5,945,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
تشک کنزا روکو ROKU 140×200 6,960,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 8 سال
تشک کنزا نانا NANA 140×200 7,880,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 10 سال
تشک کنزا هادو HADO 140×200 3,540,000 تماس بگیرید اسفنجی (فوم) 21 3 سال
تشک کنزا ایریو IRYO 140×200 9,010,000 تماس بگیرید اسفنجی (ریباند) 30 8 سال
تشک کنزا هاچی HACHI 140×200 6,905,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 26 8 سال
تشک کنزا هایکو HYAKU 140×200 7,830,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 10 سال

---------------------------------------

تشک کنزا | تشک دو نفره کویین | 160*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک کنزا ایچی ICHI 160×200 3,080,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 3 سال
تشک کنزا نی NI 160×200 3,780,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 23 4 سال
تشک کنزا سان SAN 160×200 4,980,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 6 سال
تشک کنزا شی SHI 160×200 6,825,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
تشک کنزا روکو ROKU 160×200 7,995,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 8 سال
تشک کنزا نانا NANA 160×200 9,050,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 10 سال
تشک کنزا هادو HADO 160×200 4,070,000 تماس بگیرید اسفنجی (فوم) 21 3 سال
تشک کنزا ایریو IRYO 160×200 10,345,000 تماس بگیرید اسفنجی (ریباند) 30 8 سال
تشک کنزا هاچی HACHI 160×200 7,925,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 26 8 سال
تشک کنزا هایکو HYAKU 160×200 8,995,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 10 سال

---------------------------------------

تشک کنزا | تشک دو نفره کینگ | 180*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک کنزا ایچی ICHI 180×200 3,465,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 3 سال
تشک کنزا نی NI 180×200 4,250,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 23 4 سال
تشک کنزا سان SAN 180×200 5,595,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 6 سال
تشک کنزا شی SHI 180×200 7,670,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
تشک کنزا روکو ROKU 180×200 8,980,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 8 سال
تشک کنزا نانا NANA 180×200 10,165,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 10 سال
تشک کنزا هادو HADO 180×200 4,570,000 تماس بگیرید اسفنجی (فوم) 21 3 سال
تشک کنزا ایریو IRYO 180×200 11,625,000 تماس بگیرید اسفنجی (ریباند) 30 8 سال
تشک کنزا هاچی HACHI 180×200 8,905,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 26 8 سال
تشک کنزا هایکو HYAKU 180×200 10,105,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 10 سال

---------------------------------------

تشک کنزا | تشک دو نفره کالیفرنیا | 200*200

مدل سایز قیمت قیمت ویژه اسکلت ارتفاع ضمانت
تشک کنزا ایچی ICHI 200×200 3,900,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 22 3 سال
تشک کنزا نی NI 200×200 4,680,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 23 4 سال
تشک کنزا سان SAN 200×200 6,200,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 27 6 سال
تشک کنزا شی SHI 200×200 8,400,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 28 7 سال
تشک کنزا روکو ROKU 200×200 9,900,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 8 سال
تشک کنزا نانا NANA 200×200 11,400,000 تماس بگیرید فنری (متصل) 29 10 سال
تشک کنزا هادو HADO 200×200 5,100,000 تماس بگیرید اسفنجی (فوم) 21 3 سال
تشک کنزا ایریو IRYO 200×200 12,800,000 تماس بگیرید اسفنجی (ریباند) 30 8 سال
تشک کنزا هاچی HACHI 200×200 9,900,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 26 8 سال
تشک کنزا هایکو HYAKU 200×200 11,300,000 تماس بگیرید فنرمنفصل (پاکتی) 28 10 سال

---------------------------------------