شرایط بازگشت کالا

به منظور جلب رضایت شما مشتری عزیز، در صورتی که پلاستیک روی محصولات پارگی نداشته باشد، سفارش مرجوع شده و هزینه پرداختی تماما بازگردانده می شود.

در صورتی که پلاستیک روی محصولات پارگی داشته باشد، ۲۵ درصد مبلغ سفارش کسر شده و الباقی به شما پرداخت می شود.