لیست قیمت تشک خوشخواب

لوگو تشک خوشخواب

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

همینطور میتوانید برای راهنمایی بیشتر یا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بهتر و کامل تر راهنماییتون کنیم .

0912-953-1623مشتاقیم صدای شما رو بشنویم

از اینکه کمک کرده باشیم تا شما تشکی مناسب شرایط خودتون انتخاب کنید خوشحال میشویم:)

= = = برای مشاهده قیمت ویژه و سفارش آنلاین بر روی دکمه "سفارش با قیمت ویژه" کلیک کنین = = =

تشک خوشخواب | یک نفره | ابعاد 90*200

>

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان کلیک کنید اسکلت ارتفاع ضمانت
MBM پلاس سی کولر 200*90 7.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 32 سانتیمتر 99 ماه
های کلاس مموری 200*90 3.600.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 28 سانتیمتر 88 ماه
سوپراستار 200*90 3.400.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 30 سانتیمتر 88 ماه
سوپرکلاس 200*90 2.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 25 سانتیمتر 60 ماه
طبی پاکتی 200*90 1,900,000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 20 سانتیمتر 60 ماه
فرست کلاس 90*200 2,500,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 27 سانتیمتر 50 ماه
طبی فنری 90*200 1.700.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
آناهیتا 90*200 1.600.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
کامفورت 90*200 950.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 19 سانتیمتر 24 ماه
باراباس 90*200 1.100.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 48 ماه
کلاسیک 90*200 1.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 24 ماه
آلینا طبی 90*200 2,800,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 21 سانتیمتر 36 ماه

--------------------------------

تشک خوشخواب | یک نفره | ابعاد 100*200

>

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان کلیک کنید اسکلت ارتفاع ضمانت
MBM پلاس سی کولر 200*100 7.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 32 سانتیمتر 99 ماه
های کلاس مموری 200*100 3,800,000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 28 سانتیمتر 88 ماه
سوپراستار 200*100 4,000,000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 30 سانتیمتر 88 ماه
سوپرکلاس 200*100 2.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 25 سانتیمتر 60 ماه
طبی پاکتی 200*100 2.100.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 20 سانتیمتر 60 ماه
فرست کلاس 100*200 2.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 27 سانتیمتر 50 ماه
طبی فنری 100*200 1.900.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
آناهیتا 100*200 1.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
کامفورت 100*200 1.100.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 19 سانتیمتر 24 ماه
باراباس 100*200 1.200.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 48 ماه
کلاسیک 100*200 1.700.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 24 ماه
آلینا طبی 100*200 3,100,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 21 سانتیمتر 36 ماه

--------------------------------

تشک خوشخواب | یک نفره | ابعاد 120*200

>

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان کلیک کنید اسکلت ارتفاع ضمانت
MBM پلاس سی کولر 200*120 9.300.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 32 سانتیمتر 99 ماه
های کلاس مموری 200*120 4.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 28 سانتیمتر 88 ماه
سوپراستار 200*120 4.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 30 سانتیمتر 88 ماه
سوپرکلاس 200*120 3.300.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 25 سانتیمتر 60 ماه
طبی پاکتی 200*120 2.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 20 سانتیمتر 60 ماه
فرست کلاس 120*200 3.300.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 27 سانتیمتر 50 ماه
طبی فنری 120*200 2.250.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
آناهیتا 120*200 2,100,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
کامفورت 120*200 1.300.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 19 سانتیمتر 24 ماه
باراباس 120*200 1,500,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 48 ماه
کلاسیک 120*200 2.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 24 ماه
آلینا طبی 120*200 3,700,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 21 سانتیمتر 36 ماه

--------------------------------

تشک خوشخواب | یک نفره | ابعاد 140*200

>

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان کلیک کنید اسکلت ارتفاع ضمانت
MBM پلاس سی کولر 200*140 10.900.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 32 سانتیمتر 99 ماه
های کلاس مموری 200*140 5.600.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 28 سانتیمتر 88 ماه
سوپراستار 200*140 5.300.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 30 سانتیمتر 88 ماه
سوپرکلاس 200*140 3.900.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 25 سانتیمتر 60 ماه
طبی پاکتی 200*140 2.950.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 20 سانتیمتر 60 ماه
فرست کلاس 140*200 3.900.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 27 سانتیمتر 50 ماه
طبی فنری 140*200 2.650.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
آناهیتا 140*200 2.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
کامفورت 140*200 1.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 19 سانتیمتر 24 ماه
باراباس 140*200 1.700.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 48 ماه
کلاسیک 140*200 2.300.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 24 ماه
آلینا طبی 140*200 4.400.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 21 سانتیمتر 36 ماه

--------------------------------

تشک خوشخواب | یک نفره | ابعاد 160*200

>

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان کلیک کنید اسکلت ارتفاع ضمانت
MBM پلاس سی کولر 200*160 12.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 32 سانتیمتر 99 ماه
های کلاس مموری 200*160 6.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 28 سانتیمتر 88 ماه
سوپراستار 200*160 6.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 30 سانتیمتر 88 ماه
سوپرکلاس 200*160 4.400.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 25 سانتیمتر 60 ماه
طبی پاکتی 200*160 3.400.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 20 سانتیمتر 60 ماه
فرست کلاس 160*200 4.400.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 27 سانتیمتر 50 ماه
طبی فنری 160*200 3.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
آناهیتا 160*200 2.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
کامفورت 160*200 1.700.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 19 سانتیمتر 24 ماه
باراباس 160*200 1.900.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 48 ماه
کلاسیک 160*200 2.650.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 24 ماه
آلینا طبی 160*200 5,000,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 21 سانتیمتر 36 ماه

--------------------------------

تشک خوشخواب | یک نفره | ابعاد 180*200

>

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان کلیک کنید اسکلت ارتفاع ضمانت
MBM پلاس سی کولر 200*180 14.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 32 سانتیمتر 99 ماه
های کلاس مموری 200*180 7.200.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 28 سانتیمتر 88 ماه
سوپراستار 200*180 6.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 30 سانتیمتر 88 ماه
سوپرکلاس 200*180 5.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 25 سانتیمتر 60 ماه
طبی پاکتی 200*180 3.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 20 سانتیمتر 60 ماه
فرست کلاس 180*200 5.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 27 سانتیمتر 50 ماه
طبی فنری 180*200 3.400.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
آناهیتا 180*200 3.200.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
کامفورت 180*200 1,900,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 19 سانتیمتر 24 ماه
باراباس 180*200 2.200.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 48 ماه
کلاسیک 180*200 3.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 24 ماه
آلینا طبی 180*200 5,600,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 21 سانتیمتر 36 ماه

--------------------------------

تشک خوشخواب | یک نفره | ابعاد 200*200

>

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان کلیک کنید اسکلت ارتفاع ضمانت
MBM پلاس سی کولر 200*200 15.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 32 سانتیمتر 99 ماه
های کلاس مموری 200*200 8.000.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 28 سانتیمتر 88 ماه
سوپراستار 200*200 7.550.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 30 سانتیمتر 88 ماه
سوپرکلاس 200*200 5.550.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 25 سانتیمتر 60 ماه
طبی پاکتی 200*200 4.200.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 20 سانتیمتر 60 ماه
فرست کلاس 200*200 5.550.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 27 سانتیمتر 50 ماه
طبی فنری 200*200 3.800.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
آناهیتا 200*200 3.500.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 25 سانتیمتر 50 ماه
کامفورت 200*200 1,200,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 19 سانتیمتر 24 ماه
باراباس 200*200 2.400.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 48 ماه
کلاسیک 200*200 3.300.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 24 سانتیمتر 24 ماه
آلینا طبی 200*200 6,200,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 21 سانتیمتر 36 ماه

درباره تشک خوشخواب

تشک خوشخواب اولین تولید کننده تشک در ایران در سال 1340 شمسی بوده است.

دانلود آخرین لیست قیمت تشک خوشخواب

خرید اینترنتی تشک خوشخواب

شما می‌توانید تشک‌های خوشخواب را به آسانی در فروشگاه اینترنتی قیمت تشک بررسی نمایید.

پس از بررسی می توانید برای اطمینان خاطر بیشتر با بخش فروش ما تماس بگیرید تا بتوانید بهترین تشک مناسب برای خودتان را انتخاب کنید.

پس از انتخاب تشک مورد نظر سفارش خود را در سایت ثبت نمایید و سفارش شما را پیگیری و ارسال می کنیم. در تهران ظرف حداکثر 24 ساعت میتوانید سفارش خود را رایگان تحویل بگیرید و درب منزل پرداخت نمایید.

بهترین قیمت و خدمات را از ما بخواهید.

راهنمای خرید تشک خوشخواب

در صورتی که دیسک کمر دارید یا تشک با درجه سفتی بالا می خواهید تنها یک گزینه دارید آن هم آلیناطبی خوشخواب است. آلینا طبی تنها تشک بدون فنر و تمام اسفنجی خوشخواب است.

تشک های فنر منفصل Pocket spring

خوشخواب چندین مدل تشک فنر منفصل دارد که شامل:

 1. ام بی ام (کولر پلاس)
 2. سوپراستار
 3. های کلاس مموری
 4. سوپر کلاس
 5. طبی پاکتی

است. ام بی ام گرانترین تشک خوشخواب که بسیار تشک عالی با یک خواب لذت بخش است. سوپر استار که 2 سیستم فنری داشته و دوطرفه متفاوت دارد. های کلاس مموری برای کسانی که گودی کمر دارند، سوپرکلاس تشکی برای همه با قیمت مناسب و طبی پاکتی تشک فنر منفصل با درجه سفتی بالای از برند خوشخواب است.

تشک فنری خوشخواب Bonnel Spring

تشک های زیر اسکلت فنری دارند:

 1. فرست کلاس
 2. طبی فنری
 3. آناهیتا
 4. باراباس
 5. کامفورت
 6. کلاسیک

فرست کلاس با سیستم پد دوخته شده یک تشک خاص و مناسب برای وزنهای بالاست، تشک طبی فنری پرفروش و راحت است، تشک آناهیتا مقرون به صرفه و همیشگی، تشک کامفورت ارزانترین تشک خوشخواب و کلاسیک با دو سیستم فنری نرمی بی همتا