لیست قیمت تشک رویا سال 1399

در اول خرداد سال 99 رویا، لیست قیمت جدید را به بازار اعلام کرده است. با توجه به اینکه حدود یکسال از آخرین تغییر قیمت رویا میگذشت طبیعی بود با توجه به تورم رویا قیمت‌های جدید را با تغییر قیمتی به نسبت بیشتری را اعلام نماید. در زیر لیست قیمت تشک رویا 99 بر اساس سایز به نظر شما می رسد. همینطور میتوانید لیست قیمت اصلی شرکت را از پایین صفحه دانلود نمایید.

لوگو تشک رویا

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

همینطور میتوانید برای راهنمایی بیشتر یا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بهتر و کامل تر راهنماییتون کنیم .

0912-953-1623مشتاقیم صدای شما رو بشنویم

از اینکه کمک کرده باشیم تا شما تشکی مناسب شرایط خودتون انتخاب کنید خوشحال میشویم:)

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 90*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*90 4,120,200 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*90 2,047,800 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*90 1,829,800 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*90 1,645,900 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*90 1,475,600 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 90*200 4,120,200 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 90*200 1,934,700 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 90*200 1,498,700 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 90*200 1,362,500 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 90*200 1,226,200 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 90*200 1,090,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 90*200 953,700 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 90*200 817,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 90*200 618,200 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 100*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*100 4,578,000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*100 2,275,400 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*100 2,032,800 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*100 1,828,500 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*100 1,639,100 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 100*200 4,578,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 100*200 2,150,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 100*200 1,665,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 100*200 1,513,700 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 100*200 1,362,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 100*200 1,211,300 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 100*200 1,060,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 100*200 908,800 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 100*200 757,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 120*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*120 5,493,600 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*120 2,730,400 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*120 2,440,200 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*120 2,195,000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*120 1,967,400 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 120*200 5,493,600 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 120*200 2,579,200 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 120*200 1,998,800 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 120*200 1,816,200 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 120*200 1,635,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 120*200 1,453,800 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 120*200 1,271,200 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 120*200 1,090,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 120*200 908,800 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 140*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*140 6,409,200 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*140 3,185,500 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*140 2,846,200 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*140 2,560,100 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*140 2,295,800 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 140*200 6,409,200 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 140*200 3,009,800 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 140*200 2,331,200 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 140*200 2,120,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 140*200 1,907,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 140*200 1,694,900 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 140*200 1,483,800 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 140*200 1,271,200 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 140*200 1,060,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 160*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*160 7,324,800 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*160 3,640,600 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*160 3,253,600 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*160 2,926,600 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*160 2622800 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 160*200 7,324,800 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 160*200 3,438,900 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 160*200 2,663,700 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 160*200 2,422,500 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 160*200 2,180,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 160*200 1,937,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 160*200 1,694,900 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 160*200 1,453,800 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 160*200 1,211,200 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 180*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*180 8,240,400 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*180 4,095,700 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*180 3,659,700 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*180 3,291,800 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*180 2951200 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 180*200 8,240,400 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 180*200 3,869,500 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 180*200 2,997,500 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 180*200 2,725,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 180*200 2,452,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 180*200 2,180,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 180*200 1,907,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 180*200 1,635,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 180*200 1,362,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 200*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*200 9,156,000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*200 4,550,700 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*200 4,065,700 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*200 3,656,900 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*200 3,279,500 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 200*200 9,156,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 200*200 4,300,000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 200*200 3,329,900 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 200*200 3,027,500 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 200*200 2,725,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 200*200 2,422,500 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 200*200 2,120,000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 200*200 1,816,200 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 200*200 1,513,700 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

دانلود لیست قیمت تشک رویا سال 1399

درباره تشک رویا

تشک رویا یکی از برترین تولید کنندگان تشک در ایران میباشد .

تشک های مدیکال رویا تمام اسفنجی هستند و برای دیسک کمر مناسب هستند .

تشک های اولترا رویا فنر منفصل هستند و لرزش و ارتعاش را به سمت دیگر تشک منتقل نمیکنند.

فرم بدن را بهتر میگیرند و قژقژ نمیکنند .

تشک های فنر متصل بونل نیز تشک هایی طبی فنری هستند و به فرم گیری تشک کمک میکنند.

تشک بونل 4 برای افراد با وزن متوسط مناسب است و بونل 5 برای افراد کم وزن و نوجوانان .

تشک های طبی فنری برای افراد مبتلا به گودی کمر مناسب هستند .