لیست قیمت تشک رویا سال 1400

در سال 1400 قیمت تشک رویا به روز رسانی شد، لیست قیمت جدید را به بازار اعلام کرده است. در زیر لیست قیمت تشک رویا 1400 بر اساس سایز به نظر شما می رسد. همینطور میتوانید لیست قیمت اصلی شرکت را از پایین صفحه دانلود نمایید.

لوگو تشک رویا

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

همینطور میتوانید برای راهنمایی بیشتر یا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بهتر و کامل تر راهنماییتون کنیم .

0912-953-1623مشتاقیم صدای شما رو بشنویم

از اینکه کمک کرده باشیم تا شما تشکی مناسب شرایط خودتون انتخاب کنید خوشحال میشویم:)

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 90*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*90 7.324.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*90 4.550.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*90 4.196.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*90 3.760.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*90 3.324.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 90*200 7.324.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 90*200 4.550.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 90*200 3.828.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 90*200 3.392.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 90*200 2.956.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 90*200 2.588.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 90*200 2.220.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 90*200 1.825.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 90*200 1.471.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 100*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*100 8.139.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*100 5.056.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*100 4.662.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*100 4.177.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*100 3.693.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 100*200 8.139.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 100*200 5.056.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 100*200 4.253.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 100*200 3.768.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 100*200 3.284.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 100*200 2.876.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 100*200 2.467.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 100*200 2.027.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 100*200 1.634.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 120*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*120 9.766.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*120 6.067.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*120 5.594.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*120 5.014.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*120 4.432.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 120*200 9.766.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 120*200 6.067.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 120*200 5.103.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 120*200 4.522.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 120*200 3.941.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 120*200 3.450.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 120*200 2.960.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 120*200 2.432.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 120*200 1.961.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 140*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*140 11.394.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*140 7.078.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*140 6.527.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*140 5.849.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*140 5.170.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 140*200 11.394.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 140*200 7.078.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 140*200 5.955.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 140*200 5.276.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 140*200 4.598.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 140*200 4.025.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 140*200 3.453.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 140*200 2.839.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 140*200 2.288.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 160*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*160 13.022.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*160 8.089.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*160 7.459.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*160 6.684.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*160 5.909.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 160*200 13.022.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 160*200 8.089.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 160*200 6.804.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 160*200 6.029.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 160*200 5.255.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 160*200 4.601.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 160*200 3.947.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 160*200 3.244.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 160*200 2.615.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 180*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*180 14.649.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*180 9.101.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*180 8.393.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*180 7.521.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*180 6.649.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 180*200 14.649.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 180*200 9.101.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 180*200 7.657.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 180*200 6.785.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 180*200 5.913.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 180*200 5.177.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 180*200 4.441.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 180*200 3.651.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 180*200 2.942.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

تشک رویا | یک نفره | ابعاد 200*200

مدل تشک سایز قیمت اصلی تومان قیمت ویژه اسکلت ضمانت
اولترا پلاس+محافظ 200*200 16.276.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 9 سال
اولترا 1+محافظ 200*200 10.112.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 2+محافظ 200*200 9.324.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 8 سال
اولترا 3+محافظ 200*200 8.356.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 7 سال
اولترا 4+محافظ 200*200 7.387.000 سفارش با قیمت ویژه فنر منفصل 6 سال
مدیکال پلاس+محافظ 200*200 16.276.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 6 سال
مدیکال1 200*200 10.112.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال2 200*200 8.506.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
مدیکال3 200*200 7.537.000 سفارش با قیمت ویژه اسفنجی طبی 5 سال
بونل1 200*200 6.569.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 6 سال
بونل2 200*200 5.751.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل3 200*200 4.934.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 5 سال
بونل4 200*200 4.056.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 4 سال
بونل5 200*200 3.269.000 سفارش با قیمت ویژه فنری متصل 3 سال

---------------------------------------

دانلود لیست قیمت تشک رویا سال 1400

درباره تشک رویا

تشک رویا یکی از برترین تولید کنندگان تشک در ایران میباشد .

تشک های مدیکال رویا تمام اسفنجی هستند و برای دیسک کمر مناسب هستند .

تشک های اولترا رویا فنر منفصل هستند و لرزش و ارتعاش را به سمت دیگر تشک منتقل نمیکنند.

فرم بدن را بهتر میگیرند و قژقژ نمیکنند .

تشک های فنر متصل بونل نیز تشک هایی طبی فنری هستند و به فرم گیری تشک کمک میکنند.

تشک بونل 4 برای افراد با وزن متوسط مناسب است و بونل 5 برای افراد کم وزن و نوجوانان .

تشک های طبی فنری برای افراد مبتلا به گودی کمر مناسب هستند .

روش خرید اینترنتی تشک

شما به آسانی می‌توانید تشک‌های رویا را در فروشگاه اینترنتی قیمت تشک بررسی نمایید.

پس از بررسی می توانید با تماس بگیرید تا بتوانید بهترین تشک مناسب برای خودتان را انتخاب کنید.

پس از انتخاب تشک مورد نظر سفارش خود را در سایت ثبت نمایید و سفارش شما را پیگیری و ارسال می کنیم. در تهران ظرف حداکثر 24 ساعت میتوانید سفارش خود را رایگان تحویل بگیرید و درب منزل پرداخت نمایید.

بهترین قیمت و خدمات را از ما بخواهید.

راهنمای خرید تشک رویا

اگر نمی‌دانید کدام تشک را بخرید می‌توانیم با یک روش ساده گزینه های شما را کاهش دهیم تا در پایان یک گزینه خرید خوب از تشک رویا داشته باشید.

شرکت رویا، در حال حاضر 14 مدل تشک به بازار عرضه می کند.

تشک های بزرگسالان همگی طولی برابر 200 سانتیمتر یا 2 متر دارند و بسته به یک نفره و دونفره سایزهای گوناگونی دارند. تمام 14 مدل تشک رویا برای بزرگسالان در سایزهای استاندارد ایران تولید می شود.

2 دسته کلی تشک های رویا

  1. تشک فنری
  2. تشک اسفنجی (بدون فنر)

اگر دیسک دارید، به جای خواب سفت عادت دارید، دکتر برای شما تجویز کرده یا کهنسال هستید باید از تشک های بدون فنر یا سری مدیکال استفاده کنید

سری مدیکال 4 مدل دارد:

  1. مدیکال پلاس
  2. مدیکال 1
  3. مدیکال 2
  4. مدیکال 3

اگر تشک ارتفاع بلند طبی می خواهید و محدودیت بودجه ندارید، تشک مدیکال پلاس رویا گزینه بی حرف و حدیث است!

اگر تشک طبی با سیستم گردش هوا و کمی نرمتر از تشک های طبی بدون فنر می خواهید، مدیکال 1 گزینه بی نقصی است.

مدیکال 2 و 3 مشابه هم هستند تنها تفاوت آنها در سفت تر بودن تشک مدیکال 3 است، زیرا مدیکال 3 از اسفنج فشرده در اسکلت خود بهره می برد.

اگر دیسک کمر ندارید به سراغ تشک های فنری بروید که درجه سفتی کمتری دارند و برای قوس کمر (گودی کمر) نیز مناسب هستند.

تشک های فنری رویا در دو دسته به بازار عرضه می شود:

  1. سری اولترا ( فنر منفصل – Pocket spring )
  2. سری بونل ( فنر متصل – Bonnel spring )

سری بونل از لحاظ قیمتی مناسب تر است از همان تشک های قدیمی است. برای سایزهای یک نفره گزینه های خوبی هستند.

سری اولترا گرانتر از سری بونل است. برای سایزهای دونفره مناسب تر هستند زیرا لرزش را در سطح تشک انتقال نمیدهند، در اثر ساییده شدن فنر ها صدا نمی دهند، ارگونومی بدن را بیشتر حفظ می کنند و …

تشک رویا اولترا پلاس بالاترین ارتفاع در بین تشک های رویا را دارد. این تشک با ارتفاع 38 سانتیمتر و دو سیستم فنری بالاترین کیفیت را دارد.