لیست قیمت تشک رویا

تشک رویا یکی از برترین تولید کنندگان تشک در ایران میباشد .

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

تشک های مدیکال رویا تمام اسفنجی هستند و برای دیسک کمر مناسب هستند .

تشک های اولترا رویا فنر منفصل هستند و لرزش و ارتعاش را به سمت دیگر تشک منتقل نمیکنند.

فرم بدن را بهتر میگیرند و قژقژ نمیکنند .

تشک های فنر متصل بونل نیز تشک هایی طبی فنری هستند و به فرم گیری تشک کمک میکنند.

تشک بونل 4 برای افراد با وزن متوسط مناسب است و بونل 5 برای افراد کم وزن و نوجوانان .

تشک های طبی فنری برای افراد مبتلا به گودی کمر مناسب هستند .

همینطور میتوانید برای راهنمایی بیشتر یا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بهتر و کامل تر راهنماییتون کنیم .

از اینکه کمک کرده باشیم تا شما تشکی مناسب شرایط خودتون انتخاب کنید خوشحال میشویم:)

لیست قیمت تشک های رویا عرض 90

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

تماس بگیرید

200*90

8 سال

اولترا 1

1.675.000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*90

8 سال

اولترا 2

1.483.000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*90

7 سال

اولترا 3

1,265,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*90

6 سال

اولترا 4

1,130,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*90

6 سال

بونل 1

966,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*90

5 سال

بونل 2

884,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*90

5 سال

بونل 3

802,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*90

4 سال

بونل 4

741,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*90

3 سال

بونل 5

631.000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*90

2 سال

بونل 6

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*90

5 سال

مدیکال 1

1,861,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*90

5 سال

مدیکال 2

1,266,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*90

5 سال

مدیکال 3

1,170,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*90

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

لیست قیمت تشک های رویا عرض 100

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

8 سال

اولترا 1

1,861,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

8 سال

اولترا 2

1,648,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

7 سال

اولترا 3

1,406,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

6 سال

اولترا 4

1,254,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*100

6 سال

بونل 1

1,073,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*100

5 سال

بونل 2

982,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*100

5 سال

بونل 3

891,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*100

4 سال

بونل 4

822,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*100

3 سال

بونل 5

703,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*100

2 سال

بونل 6

498.000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*100

5 سال

مدیکال 1

1,861,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*100

5 سال

مدیکال 

1,406,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*100

5 سال

مدیکال 3

1,300,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*100

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

لیست قیمت تشک های رویا عرض 120

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

8 سال

اولترا 1

2,233,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

8 سال

اولترا 2

1,978,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

7 سال

اولترا 3

1,688,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

6 سال

اولترا 4

1,505,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*120

6 سال

بونل 1

1,287,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*120

5 سال

بونل 2

1,178,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*120

5 سال

بونل 3

1,069,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*120

4 سال

بونل 4

987,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*120

3 سال

بونل 5

843,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*120

2 سال

بونل 6

598.000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1