لیست قیمت تشک رویا

تشک رویا یکی از برترین تولید کنندگان تشک در ایران میباشد .

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

تشک رویا

تشک های مدیکال رویا تمام اسفنجی هستند و برای دیسک کمر مناسب هستند .

تشک های اولترا رویا فنر منفصل هستند و لرزش و ارتعاش را به سمت دیگر تشک منتقل نمیکنند.

فرم بدن را بهتر میگیرند و قژقژ نمیکنند .

تشک های فنر متصل بونل نیز تشک هایی طبی فنری هستند و به فرم گیری تشک کمک میکنند.

تشک بونل 4 برای افراد با وزن متوسط مناسب است و بونل 5 برای افراد کم وزن و نوجوانان .

تشک های طبی فنری برای افراد مبتلا به گودی کمر مناسب هستند .

همینطور میتوانید برای راهنمایی بیشتر یا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بهتر و کامل تر راهنماییتون کنیم .

از اینکه کمک کرده باشیم تا شما تشکی مناسب شرایط خودتون انتخاب کنید خوشحال میشویم:)

لیست قیمت تشک های رویا عرض 90

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

تماس بگیرید

200*90

8 سال

اولترا 1

1.675.000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*90

8 سال

اولترا 2

1.483.000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*90

7 سال

اولترا 3

1,265,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*90

6 سال

اولترا 4

1,130,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*90

6 سال

بونل 1

966,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*90

5 سال

بونل 2

884,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*90

5 سال

بونل 3

802,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*90

4 سال

بونل 4

741,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*90

3 سال

بونل 5

631.000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*90

2 سال

بونل 6

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*90

5 سال

مدیکال 1

1,861,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*90

5 سال

مدیکال 2

1,266,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*90

5 سال

مدیکال 3

1,170,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*90

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 100

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

8 سال

اولترا 1

1,861,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

8 سال

اولترا 2

1,648,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

7 سال

اولترا 3

1,406,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*100

6 سال

اولترا 4

1,254,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*100

6 سال

بونل 1

1,073,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*100

5 سال

بونل 2

982,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*100

5 سال

بونل 3

891,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*100

4 سال

بونل 4

822,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*100

3 سال

بونل 5

703,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*100

2 سال

بونل 6

498.000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*100

5 سال

مدیکال 1

1,861,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*100

5 سال

مدیکال 

1,406,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*100

5 سال

مدیکال 3

1,300,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*100

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 120

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

8 سال

اولترا 1

2,233,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

8 سال

اولترا 2

1,978,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

7 سال

اولترا 3

1,688,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*120

6 سال

اولترا 4

1,505,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*120

6 سال

بونل 1

1,287,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*120

5 سال

بونل 2

1,178,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*120

5 سال

بونل 3

1,069,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*120

4 سال

بونل 4

987,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*120

3 سال

بونل 5

843,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*120

2 سال

بونل 6

598.000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*120

5 سال

مدیکال 1

2,233,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*120

5 سال

مدیکال 2

1,688,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*120

5 سال

مدیکال 3

1,560,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*120

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 140

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*140

8 سال

اولترا 1

2,605,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*140

8 سال

اولترا 2

2,308,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*140

7 سال

اولترا 3

1,968,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*140

6 سال

اولترا 4

1,758,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*140

6 سال

بونل 1

1,502,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*140

5 سال

بونل 2

1,376,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*140

5 سال

بونل 3

1,248,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*140

4 سال

بونل 4

1,152,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*140

3 سال

بونل 5

983,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*140

2 سال

بونل 6

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*140

5 سال

مدیکال 1

2,605,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*140

5 سال

مدیکال 2

1,969,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*140

5 سال

مدیکال 3

1,820,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*140

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 160

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*160

8 سال

اولترا 1

2,977,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*160

8 سال

اولترا 2

2,638,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*160

7 سال

اولترا 3

2,249,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*160

6 سال

اولترا 4

2,008,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*160

6 سال

بونل 1

1,716,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*160

5 سال

بونل 2

1,572,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*160

5 سال

بونل 3

1,426,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*160

4 سال

بونل 4

1,317,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*160

3 سال

بونل 5

1,124,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*160

2 سال

بونل 6

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*160

5 سال

مدیکال 1

2,977,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*160

5 سال

مدیکال 2

2,249,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*160

5 سال

مدیکال 3

2,080,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*160

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 180

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*180

8 سال

اولترا 1

3,349,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*180

8 سال

اولترا 2

2,967,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*180

7 سال

اولترا 3

2,532,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*180

6 سال

اولترا 4

2,259,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*180

6 سال

بونل 1

1,932,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*180

5 سال

بونل 2

1,768,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*180

5 سال

بونل 3

1,605,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*180

4 سال

بونل 4

1,482,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*180

3 سال

بونل 5

1,264,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*180

2 سال

بونل 6

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*180

5 سال

مدیکال 1

3,349,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*180

5 سال

مدیکال 2

2,532,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*180

5 سال

مدیکال 3

2,341,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*180

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 200

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1

فنر منفصل(پاکتی)

200*200

8 سال

اولترا 1

3,720,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 2

فنر منفصل(پاکتی)

200*200

8 سال

اولترا 2

3,297,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 3

فنر منفصل(پاکتی)

200*200

7 سال

اولترا 3

2,812,000

تماس بگیرید

تشک رویا اولترا 4

فنر منفصل(پاکتی)

200*200

6 سال

اولترا 4

2,510,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 1

فنر متصل

200*200

6 سال

بونل 1

2,147,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 2

فنر متصل

200*200

5 سال

بونل 2

1,964,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 3

فنر متصل

200*200

5 سال

بونل 3

1,783,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 4

فنر متصل

200*200

4 سال

بونل 4

1,647,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 5

فنر متصل

200*200

3 سال

بونل 5

1,404,000

تماس بگیرید

تشک رویا بونل 6

فنر متصل

200*200

2 سال

بونل 6

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 1

طبی اسفنجی

200*200

5 سال

مدیکال 1

3,720,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 2

طبی اسفنجی

200*200

5 سال

مدیکال 2

2,812,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 3

طبی اسفنجی

200*200

5 سال

مدیکال 3

2,601,000

تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال 4

طبی اسفنجی

200*200

1 سال

مدیکال 4

ناموجود

تماس بگیرید

تشک رویا

دیگر محصولات شرکت رویا

تشک مهمان رویا 214.000

بالش سوپر رویا

11.4000
بالش رویا 1 93.000
بالش رویا 2 75.000
محافظ کودک 47.000
محافظ نوجون 74.000
محافظ عرض 90 93.000
محافظ عرض 100 104.000
محافظ عرض 120 124.000
محافظ عرض 140 145.000

محافظ عرض 160 165.000
محافظ عرض 180 185.000
محافظ عرض 200 206.000