لیست قیمت تشک ویستر

ارسال رایگان کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک ویستر عرض 90

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
خرید
کرون ویستر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
8 سال
30
3986000
3498000
خرید تشک کرون ویستر
ویسکو ویستر
طبی مموری
200*90
7 سال
28
1724000
1516000
خرید تشک ویسکو ویستر
ویس پاکت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
7 سال
28
1648000
1450000
خرید تشک ویس پاکت
آوین نوین
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
7 سال
25
980000
866000
خرید تشک آوین نوین
دکتر ویستر
فنری متصل
200*90
7 سال
28
1535000
1356000
خرید تشک دکتر ویستر
دکتر ویستر ارتوپدیک
فنری متصل
200*90
7 سال
28
1134000
998000
خرید تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
جیوا
فنری متصل
200*90
6 سال
26
785000
690000
خرید تشک جیوا
مارینا
فنری متصل
200*90
5 سال
25
605000
532000
خرید تشک مارینا
ناژین
فنری متصل
200*90
4 سال
25
488000
429000
خرید تشک ناژین
ویستا
فنری متصل
200*90
3 سال
17
366000
322000
خرید تشک ویستا
هورداپدیک
طبی اسفنجی
200*90
2 سال
18
630000
556000
خرید تشک هورداپدیک
لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک ویستر عرض 100

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
خرید
کرون ویستر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
8 سال
30
4437000
3906000
خرید تشک کرون ویستر
ویسکو ویستر
طبی مموری
200*100
7 سال
28
1916000
1686000
خرید تشک ویسکو ویستر
ویس پاکت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
7 سال
28
1831000
1616000
خرید تشک ویس پاکت
آوین نوین
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
7 سال
25
1118000
986000
خرید تشک آوین نوین
دکتر ویستر
فنری متصل
200*100
7 سال
28
1708000
1498000
خرید تشک دکتر ویستر
دکتر ویستر ارتوپدیک
فنری متصل
200*100
7 سال
28
1250000
1098000
خرید تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
جیوا
فنری متصل
200*100
6 سال
26
870000
765000
خرید تشک جیوا
مارینا
فنری متصل
200*100
5 سال
25
670000
589000
خرید تشک مارینا
ناژین
فنری متصل
200*100
4 سال
25
549000
485000
خرید تشک ناژین
ویستا
فنری متصل
200*100
3 سال
17
413000
363000
خرید تشک ویستا
هورداپدیک
طبی اسفنجی
200*100
2 سال
18
702,000
616000
خرید تشک هورداپدیک

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک ویستر عرض 120

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
خرید
کرون ویستر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
8 سال
30
5324000
4686000
خرید تشک کرون ویستر
ویسکو ویستر
طبی مموری
200*120
7 سال
28
2304000
2026000
خرید تشک ویسکو ویستر
ویس پاکت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
7 سال
28
2204000
1938000
خرید تشک ویس پاکت
آوین نوین
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
7 سال
25
1280000
1126000
خرید تشک آوین نوین
دکتر ویستر
فنری متصل
200*120
7 سال
28
2047000
1798000
خرید تشک دکتر ویستر
دکتر ویستر ارتوپدیک
فنری متصل
200*120
7 سال
28
1517000
1336000
خرید تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
جیوا
فنری متصل
200*120
6 سال
26
1049000
923000
خرید تشک جیوا
مارینا
فنری متصل
200*120
5 سال
25
810000
712000
خرید تشک مارینا
ناژین
فنری متصل
200*120
4 سال
25
655000
576000
خرید تشک ناژین
ویستا
فنری متصل
200*120
3 سال
17
488000
429000
خرید تشک ویستا
هورداپدیک
طبی اسفنجی
200*120
2 سال
18
836,000
736000
خرید تشک هورداپدیک

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک ویستر عرض 140

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
خرید
کرون ویستر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
8 سال
30
6215000
5469000
خرید تشک کرون ویستر
ویسکو ویستر
طبی مموری
200*140
7 سال
28
2684000
2318000
خرید تشک ویسکو ویستر
ویس پاکت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
7 سال
28
2565000
2256000
خرید تشک ویس پاکت
آوین نوین
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
7 سال
25
1464000
1288000
خرید تشک آوین نوین
دکتر ویستر
فنری متصل
200*140
7 سال
28
2385000
2098000
خرید تشک دکتر ویستر
دکتر ویستر ارتوپدیک
فنری متصل
200*140
7 سال
28
1768000
1556000
خرید تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
جیوا
فنری متصل
200*140
6 سال
26
1217000
1070000
خرید تشک جیوا
مارینا
فنری متصل
200*140
5 سال
25
939000
826000
خرید تشک مارینا
ناژین
فنری متصل
200*140
4 سال
25
764000
672000
خرید تشک ناژین
ویستا
فنری متصل
200*140
3 سال
17
563000
495000
خرید تشک ویستا
هورداپدیک
طبی اسفنجی
200*140
2 سال
18
975,000
856000
خرید تشک هورداپدیک

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک ویستر عرض 160

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
خرید
کرون ویستر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
8 سال
30
7104000
6256000
خرید تشک کرون ویستر
ویسکو ویستر
طبی مموری
200*160
7 سال
28
3066000
2698000
خرید تشک ویسکو ویستر
ویس پاکت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
7 سال
28
2924000
2576000
خرید تشک ویس پاکت
آوین نوین
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
7 سال
25
1672000
1476000
خرید تشک آوین نوین
دکتر ویستر
فنری متصل
200*160
7 سال
28
2727000
2398000
خرید تشک دکتر ویستر
دکتر ویستر ارتوپدیک
فنری متصل
200*160
7 سال
28
2012000
1770000
خرید تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
جیوا
فنری متصل
200*160
6 سال
26
1386000
1219000
خرید تشک جیوا
مارینا
فنری متصل
200*160
5 سال
25
1081000
956000
خرید تشک مارینا
ناژین
فنری متصل
200*160
4 سال
25
871000
766000
خرید تشک ناژین
ویستا
فنری متصل
200*160
3 سال
17
658000
579000
خرید تشک ویستا
هورداپدیک
طبی اسفنجی
200*160
2 سال
18
1,120,000
986000
خرید تشک هورداپدیک

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک ویستر عرض 180

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
خرید
کرون ویستر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
8 سال
30
7990000
7036000
خرید تشک کرون ویستر
ویسکو ویستر
طبی مموری
200*180
7 سال
28
3450000
3036000
خرید تشک ویسکو ویستر
ویس پاکت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
7 سال
28
3297000
2906000
خرید تشک ویس پاکت
آوین نوین
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
7 سال
25
1902000
1676000
خرید تشک آوین نوین
دکتر ویستر
فنری متصل
200*180
7 سال
28
3069000
2698000
خرید تشک دکتر ویستر
دکتر ویستر ارتوپدیک
فنری متصل
200*180
7 سال
28
2255000
1986000
خرید تشک دکتر ویستر ارتوپدیک
جیوا
فنری متصل
200*180
6 سال
26
1578000
1388000
خرید تشک جیوا
مارینا
فنری متصل
200*180
5 سال
25
1210000
1066000
خرید تشک مارینا
ناژین
فنری متصل
200*180
4 سال
25
971000
854000
خرید تشک ناژین
ویستا
فنری متصل
200*180
3 سال
17
731000
643000
خرید تشک ویستا
هورداپدیک
طبی اسفنجی
200*180
2 سال
18
1,256,000
1096000
خرید تشک هورداپدیک