تشک زست

تشک زست

تشک زست یکی از مطرح ترین تولید کنندگان تشک در ایران می باشد که کمتر کسی ممکن است نام این تشک را تا کنون نشنیده باشد.

زست از سال 1394 در ایران فعال شده و تشک هایی در 3 دسته تولید می نمایید:

 1. تشک های فنر منفصل Pocket Spring
 2. تشک های فنری متصل Bonnel Spring
 3. تشک های فوم طبی Medical Foam Structure

محصولات زست در رده تشک های لوکس بازار ایران بوده و رده قیمتی بالای متوسط دارند.

93 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 24 از 93 مورد

فیلترهای فعال

عکس تشک زست فایوزد 5z عرض 180

تشک زست فایوزد 5z عرض 180

قیمت عادی 8,350,000 تومان -915,000 تومان قیمت 7,435,000 تومان
 • حراج!
 • -915,000 تومان
عکس تشک زست فایوزد 5z عرض 200

تشک زست فایوزد 5z عرض 200

قیمت عادی 9,740,000 تومان -1,070,000 تومان قیمت 8,670,000 تومان
 • حراج!
 • -1,070,000 تومان
عکس تشک زست ارگا فلکس عرض 90

تشک زست ارگا فلکس عرض 90

قیمت عادی 3,670,000 تومان -400,000 تومان قیمت 3,270,000 تومان
 • حراج!
 • -400,000 تومان
عکس تشک زست ارگا فلکس عرض 100

تشک زست ارگا فلکس عرض 100

قیمت عادی 4,430,000 تومان -485,000 تومان قیمت 3,945,000 تومان
 • حراج!
 • -485,000 تومان
عکس تشک زست ارگا فلکس عرض 120

تشک زست ارگا فلکس عرض 120

قیمت عادی 5,500,000 تومان -605,000 تومان قیمت 4,895,000 تومان
 • حراج!
 • -605,000 تومان
عکس تشک زست ارگا فلکس عرض 140

تشک زست ارگا فلکس عرض 140

قیمت عادی 6,330,000 تومان -695,000 تومان قیمت 5,635,000 تومان
 • حراج!
 • -695,000 تومان
عکس تشک زست ارگا فلکس عرض 160

تشک زست ارگا فلکس عرض 160

قیمت عادی 7,150,000 تومان -785,000 تومان قیمت 6,365,000 تومان
 • حراج!
 • -785,000 تومان
عکس تشک زست ارگا فلکس عرض 180

تشک زست ارگا فلکس عرض 180

قیمت عادی 7,730,000 تومان -850,000 تومان قیمت 6,880,000 تومان
 • حراج!
 • -850,000 تومان
عکس تشک زست ارگا فلکس عرض 200

تشک زست ارگا فلکس عرض 200

قیمت عادی 8,470,000 تومان -930,000 تومان قیمت 7,540,000 تومان
 • حراج!
 • -930,000 تومان
عکس تشک زست اویستر عرض 90

تشک زست اویستر فنری عرض 90

قیمت عادی 5,500,000 تومان -605,000 تومان قیمت 4,895,000 تومان
 • حراج!
 • -605,000 تومان
عکس تشک زست اویستر عرض 100

تشک زست اویستر فنری عرض 100

قیمت عادی 7,360,000 تومان -805,000 تومان قیمت 6,555,000 تومان
 • حراج!
 • -805,000 تومان
عکس تشک زست اویستر عرض 120

تشک زست اویستر فنری عرض 120

قیمت عادی 8,610,000 تومان -945,000 تومان قیمت 7,665,000 تومان
 • حراج!
 • -945,000 تومان
عکس تشک زست اویستر عرض 140

تشک زست اویستر فنری عرض 140

قیمت عادی 9,490,000 تومان -1,040,000 تومان قیمت 8,450,000 تومان
 • حراج!
 • -1,040,000 تومان
عکس تشک زست اویستر عرض 160

تشک زست اویستر فنری عرض 160

قیمت عادی 10,380,000 تومان -1,140,000 تومان قیمت 9,240,000 تومان
 • حراج!
 • -1,140,000 تومان
عکس تشک زست اویستر عرض 180

تشک زست اویستر فنری عرض 180

قیمت عادی 11,510,000 تومان -1,265,000 تومان قیمت 10,245,000 تومان
 • حراج!
 • -1,265,000 تومان
عکس تشک زست اویستر عرض 200

تشک زست اویستر فنری عرض 200

قیمت عادی 12,650,000 تومان -1,390,000 تومان قیمت 11,260,000 تومان
 • حراج!
 • -1,390,000 تومان
عکس تشک زست اویستر مدیکال عرض 90

تشک زست اویستر مدیکال عرض 90

قیمت عادی 5,760,000 تومان -630,000 تومان قیمت 5,130,000 تومان
 • حراج!
 • -630,000 تومان
عکس تشک زست اویستر مدیکال عرض 100

تشک زست اویستر مدیکال عرض 100

قیمت عادی 7,490,000 تومان -820,000 تومان قیمت 6,670,000 تومان
 • حراج!
 • -820,000 تومان
عکس تشک زست اویستر مدیکال عرض 120

تشک زست اویستر مدیکال عرض 120

قیمت عادی 8,730,000 تومان -960,000 تومان قیمت 7,770,000 تومان
 • حراج!
 • -960,000 تومان
عکس تشک زست اویستر مدیکال عرض 140

تشک زست اویستر مدیکال عرض 140

قیمت عادی 9,740,000 تومان -1,070,000 تومان قیمت 8,670,000 تومان
 • حراج!
 • -1,070,000 تومان
عکس تشک زست اویستر مدیکال عرض 160

تشک زست اویستر مدیکال عرض 160

قیمت عادی 10,680,000 تومان -1,170,000 تومان قیمت 9,510,000 تومان
 • حراج!
 • -1,170,000 تومان
عکس تشک زست اویستر مدیکال عرض 180

تشک زست اویستر مدیکال عرض 180

قیمت عادی 11,580,000 تومان -1,270,000 تومان قیمت 10,310,000 تومان
 • حراج!
 • -1,270,000 تومان
عکس تشک زست اویستر مدیکال عرض 200

تشک زست اویستر مدیکال عرض 200

قیمت عادی 13,220,000 تومان -1,450,000 تومان قیمت 11,770,000 تومان
 • حراج!
 • -1,450,000 تومان
عکس تشک زست کامفورت عرض 90

تشک زست کامفورت عرض 90

قیمت عادی 6,230,000 تومان -685,000 تومان قیمت 5,545,000 تومان
 • حراج!
 • -685,000 تومان