تشک نوجوان

تشک نوجوان با عرض 80 و طول 180 سانتی متری است که بر حسب مدل میتواند ارتفاع از 18 الی 25سانتیمتر داشته باشد. شما می توانید از بین برندها و مدل های مختلف تشک مورد نیاز خود را بیابید.

! ! حتما توجه داشته باشین برای تخت های کودک نوجوان باید تشک هایی با ارتفاع کمتر 20 سانتیمتر خریداری کنین ! !

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید