سایز تشک

سایز تشک در ایران یک استاندارد مشخص دارد که به صورت عادی تخت ها براین اساس ساخته می شوند، پیش آمده که براساس محدودیت ها یا عدم تجربه سایز غیر استانداردی از تخت ساخته شده که در صورت امکان با هزینه بیشتر باید آن را سفارشی سازی کرد. تشک ها در چهار تیپ: تشک کودک، تشک نوجوان، تشک های یک نفره و دو نفره طراحی، تولید و عرضه می کنند. هر کدارم از این تیپ ها سایزهای مختص به خود را دارد که در هنگام بررسی و خرید تشک و همینطور تخت به آنها توجه فرمایید.

فیلترهای فعال