فیلتر توسط

شاخه‌ها

شاخه‌ها

گارانتی

گارانتی

سازه و اسکلت

سازه و اسکلت

مموری فوم

مموری فوم

شرکت سازنده

شرکت سازنده

ابعاد تشک

ابعاد تشک

سایز تشک

سایز تشک در ایران یک استاندارد مشخص دارد که به صورت عادی تخت ها براین اساس ساخته می شوند، پیش آمده که براساس محدودیت ها یا عدم تجربه سایز غیر استانداردی از تخت ساخته شده که در صورت امکان با هزینه بیشتر باید آن را سفارشی سازی کرد. تشک ها در چهار تیپ: تشک کودک، تشک نوجوان، تشک های یک نفره و دو نفره طراحی، تولید و عرضه می کنند. هر کدارم از این تیپ ها سایزهای مختص به خود را دارد که در هنگام بررسی و خرید تشک و همینطور تخت به آنها توجه فرمایید.

376 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 24 از 376 مورد

فیلترهای فعال

عکس تشک رویا اولترا 1 عرض 90 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 1 عرض 90 به...

قیمت عادی 4,550,000 تومان -1,000 تومان قیمت 4,549,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 1 عرض 100 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 1 عرض 100...

قیمت عادی 5,056,000 تومان -1,000 تومان قیمت 5,055,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 1 عرض 120 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 1 عرض 120...

قیمت عادی 6,067,000 تومان -1,000 تومان قیمت 6,066,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 1 عرض 140 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 1 عرض 140...

قیمت عادی 7,078,000 تومان -1,000 تومان قیمت 7,077,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 1 عرض 160 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 1 عرض 160...

قیمت عادی 8,089,000 تومان -1,000 تومان قیمت 8,088,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 1 عرض 180 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 1 عرض 180...

قیمت عادی 9,101,000 تومان -1,000 تومان قیمت 9,100,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 1 عرض 200 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 1 عرض 200...

قیمت عادی 10,112,000 تومان -1,000 تومان قیمت 10,111,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 2 عرض 100 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 2 عرض 100...

قیمت عادی 4,662,000 تومان -1,000 تومان قیمت 4,661,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 2 عرض 120 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 2 عرض 120...

قیمت عادی 5,594,000 تومان -1,000 تومان قیمت 5,593,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 2 عرض 140 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 2 عرض 140...

قیمت عادی 6,527,000 تومان -1,000 تومان قیمت 6,526,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 2 عرض 160 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 2 عرض 160...

قیمت عادی 7,459,000 تومان -1,000 تومان قیمت 7,458,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 2 عرض 180 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 2 عرض 180...

قیمت عادی 8,393,000 تومان -1,000 تومان قیمت 8,392,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 2 عرض 200 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 2 عرض 200...

قیمت عادی 9,324,000 تومان -1,000 تومان قیمت 9,323,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 2 عرض 90 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 2 عرض 90 به...

قیمت عادی 4,196,000 تومان -1,000 تومان قیمت 4,195,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 3 عرض 160 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 3 عرض 160...

قیمت عادی 6,684,000 تومان -1,000 تومان قیمت 6,683,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 3 عرض 180 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 3 عرض 180...

قیمت عادی 7,521,000 تومان -1,000 تومان قیمت 7,520,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 3 عرض 200 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 3 عرض 200...

قیمت عادی 8,356,000 تومان -1,000 تومان قیمت 8,355,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 3 عرض 90 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 3 عرض 90 به...

قیمت عادی 3,760,000 تومان -1,000 تومان قیمت 3,759,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 3 عرض 100 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 3 عرض 100...

قیمت عادی 4,177,000 تومان -1,000 تومان قیمت 4,176,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 3 عرض 120 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 3 عرض 120...

قیمت عادی 5,014,000 تومان -1,000 تومان قیمت 5,013,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 3 عرض 140 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 3 عرض 140...

قیمت عادی 5,849,000 تومان -1,000 تومان قیمت 5,848,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 4 عرض 90 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 4 عرض 90 به...

قیمت عادی 3,324,000 تومان -1,000 تومان قیمت 3,323,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 4 عرض 100 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 4 عرض 100...

قیمت عادی 3,693,000 تومان -1,000 تومان قیمت 3,692,000 تومان
 • -1,000 تومان
عکس تشک رویا اولترا 4 عرض 120 به همراه محافظ ضد آب رایگان

تشک رویا اولترا 4 عرض 120...

قیمت عادی 4,432,000 تومان -1,000 تومان قیمت 4,431,000 تومان
 • -1,000 تومان